Startsidan >> Vett och Etikett tips>> Stora dagar>> Inför bröllopet>> Checklista bröllop>>
 

Checklista bröllop

Checklista inför bröllop - vett och etikett

Inför ert bröllop - en praktisk checklista
Håll koll på er bröllopsplanering med hjälp av Etikettdoktorns checklista. Den är allmänt skriven och kan bidra till en bra planering. Detta om ni väljer att gifta er kyrkligt eller borgerligt, på ett slott eller i en liten koja. Det mest viktiga är att det blir glädje och en dag att minnas för resten av era liv.En checklista för bröllopsplanering

 1. Besluta antal gäster, typ av fest, ekonomiska ramar, vem som bjuder in.
   Finns det fler som ska dela på kostnaderna.
   Gör en lista med vad och vem som betalar vad.

 2. Föreslå ett par olika datum, kontakta berörda personer om detta datum.
   Tärnor, marskalkar, brudnäbbar, toastmaster/madame.
   Kan dessa och vill de.

 3. Bestäm kyrka eller lokal, boka detta.
   Notera, ha lång framförhållning.
   Ibland måste det ske ett år i förväg, vid t.ex. stora helger.
   Tänk på att detta kan även gälla vid borgerlig vigsel i t.ex. rådhus
  .
 4. Boka vigselförättare och meddela datum.
   Bestäm dag för eventuellt vigselsamtal
  .
 5. Boka festlokalen om det behövs.
   Kostnadsnivå, hur fint ska det vara.
   Prisnivå.
   Kan det vara catering? Vem lagar vad?
   Vem köper in vad? T.ex drycker, mängder mm.

 6. Boka in eventuella musiker
   Levande musik?
   Annan musik, vem sköter den, spellista?

 7. Gör en gästlista på de som ska bjudas in.
   Tips: Det finns de man MÅSTE bjuda.
   De man BÖR bjuda.
   Samt de man VILL bjuda.
   Besluta om gäster utifrån den ordningen.
   Skriv listan med namn, adresser, telefonnummer.
   Detta kan vara till hjälp om svar inte kommit.
   Därtill praktiskt till tackkorten.

 8. Gör en budget för alla utgifter.
   Precisera kostnader för vigsel, lokal, dekorationer.
   Musik, mat, foto, resor, kläder, ringar.
   Blommor till borden, brudbukett, frisör.
   Program, inbjudningskort.
   Räkna ihop, jämför med den inledande ekonomiska ramen.
   Våga lägga till en bra summa för oförutsett. 9. Formulera inbjudningskort
   Men se först till att ekonomin stämmer.
   Se också till att det finns skriftliga bokningsbekräftelser.
   Detta avser allt från fest- och vigsellokal till musik.
   Inbjudan kan ni skriva själva eller beställa från tryckeri.
   Detta förvirrar enbart gästerna.
   Finast är att skicka med ett förfrankerat svarskort med ja eller nej.
   Där kan även anges specialkost med mera.
   Glöm inte ange SENAST svarsdatum.

 10. Samråd med toastmaster/madame
   Den personens/ernas namn ska finnas på inbjudan
   Ange även kontaktuppgifter.

 11. Kläder
   Beställ kläder till brud och brudgum.
   Behöver något beställas till tärnor, brudnäbb m.fl?

 12. Posta inbjudningskorten.

 13. Invänta svaren från gästerna

 14. Pricka av inkomna svar mot gästlistan.

 15. Bestäm mat och dryck.
   Köp in det som går i god tid, t.ex vin.

 16. Boka tid hos frisör, fotograf, blommor, transporter mm.

 17. Återkoppla med vigselförrättaren om det praktiska vid vigseln.

 18. Musik i kyrkan/vigsellokalen
   Tala med kantorn i kyrkan.
   Eller annan musikutövare i annan lokal
   Planera in eventuell solosång.

 19. Planera bordsplaceringen
   Gör en skiss över lokalen och borden.
   Skriv lappar med gästernas namn.
   Placera ut lapparna, flytta runt dem. 20. Program
   Skriv egna program för vigselakten.
   Eller låter ni trycka program.
   Gör placeringskort samtidigt.

 21. Stäm av med alla listor
   Fungerar alla arrangemang?

 22. Ring berörda
   Kyrka, festlokal, musiker, transporter.
   Stäm av att allt är korrekt.

 23. Brudbuketten
   Kontakta blomsteraffären, stäm av.

 24. Gör den slutliga bordsplaceringen

 25. Samråd
   Planera med toastmaster/madame och servering.
   När är bäst tillfälle för tal och annat under måltiden.

 26. Ordna ett möte
   Samla helst dagen innan deinblandade i kyrkan/vigsellokalen.
   Det kan vara kantor, musiker, vaktmästare.
   Öva gärna in- och uttåg med tärnor, marskalkar och brudnäbb.
   Om prästen vill kan hen gå sist och visa bra avstånd.
   Prästen kan även stå vid altaret och inspektera.  Källor: M. Ribbing - Stira Etkettsboken, M. Danielsson - Till vardags och fest, E.Post - Etiquette, A Uddenberg - Vett och etikett på 90-talet, Västerviks museum - Bröllopsutställning


©Er Man AB. Mångfaldigandet av denna text, helt eller delvis, är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av Er Man AB och Mats Danielsson

Anställningsintervju, vett och etikett >>
Skor och dess vett och etikett >>
Allt du behöver veta om vett och etikett vid begravning >>
@ 2019-, Er Man AB | info@etikettdoktorn.se | webbplatsöversikt
Powered by OnLimit.se